De Patroon van het jaar
10e editie

De selectie

  1. Stagiaires en advocaat-medewerkers (1e , 2e en 3e jaars) kunnen hun patroons nomineren voor de prijs.
  2. Onder De Nominatie is een online-formulier met een aantal vragen opgenomen. Daarnaast wordt aan de stagiaire gevraagd om de nominatie in maximaal 500 woorden nader toe te lichten.
  3. De selectiecriteria voor het profiel Patroon van het jaar zijn in samenspraak met de leden van de jury gewaardeerd. Door deze waardering wordt het mogelijk om de online ontvangen nominaties te verwerken tot een eerste klassering. Dit resulteert in een ranglijst van maximaal 5 kandidaten. Deze kandidaten zijn dan de genomineerden. Aanmelden kan tot 17 september 2018.
  4. Van iedere genomineerde kandidaat wordt een profiel gegenereerd. Zonodig wordt door de secretarissen van de jury (hierna: secretaris) de ranglijst uitgebreid wanneer de scores dicht bij elkaar liggen. Het profiel wordt door de secretaris beoordeeld op volledigheid en bruikbaarheid voor de juryleden. De secretaris kan naar aanleiding van de kandidatuur contact opnemen met de aanmelder voor aanvullende informatie. De secretaris geeft geen inhoudelijk oordeel over de kandidaten.
  5. Het secretariaat neemt contact op met de drie genomineerde kandidaten om te bevestigen dat zij genomineerd zijn. Ook wordt hen de vraag voorgelegd of zij wensen deel te nemen aan de Prijs en of zij een eerste reactie kunnen geven.
  6. De drie genomineerde kandidaten worden bekend gemaakt op de website www.patroonvanhetjaar.nl.
  7. De drie genomineerde kandidaten presenteren zichzelf aan een delegatie van de jury. Op basis van de nominatie en het gesprek met de genomineerde kandidaten, selecteert de jury drie finalisten voor de Patroon van het jaar.
  8. De prijswinnaar wordt tijdens het Jonge Balie congres in november 2018 bekend gemaakt.
Le Tableau BV, Quinten Groenendaal t: 020 52 37 600 e: groenendaal@letableau.nl
Dialogue BV, Josina van den Bosch t: 035-541 18 44 e: jvdbosch@dialoguebv.nl

Dialogue BV Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) Le Tableau