Verkiezing Patroon van het Jaar 2020

De uitslag is bekend!

Ook dit jaar konden advocaat-stagiairs hun patroon nomineren voor de verkiezing van de Patroon van het Jaar. Op 8 december is de winnaar bekendgemaakt.

 

 

Selectie

* Advocaat-stagiairs en degenen die niet meer dan één jaar medewerken zijn kunnen hun patroons nomineren voor de prijs.

* De advocaat-stagiair wordt gevraagd om de nominatie in maximaal 500 woorden nader toe te lichten.

* De selectiecriteria voor het profiel Patroon van het Jaar zijn in samenspraak met de leden van de jury gewaardeerd. Door deze waardering wordt het mogelijk om de online ontvangen nominaties te verwerken tot een eerste klassering. Dit resulteert in een ranglijst van maximaal 5 kandidaten. Deze kandidaten zijn dan de genomineerden. Aanmelden kan tot 1 november 2020.

* Van iedere genomineerde kandidaat wordt een profiel gegenereerd. Zo nodig wordt door de secretarissen van de jury (hierna: secretaris) de ranglijst uitgebreid wanneer de scores dicht bij elkaar liggen. Het profiel wordt door de secretaris beoordeeld op volledigheid en bruikbaarheid voor de juryleden. De secretaris kan naar aanleiding van de kandidatuur contact opnemen met de aanmelder voor aanvullende informatie. De secretaris geeft geen inhoudelijk oordeel over de kandidaten.

* Het secretariaat neemt contact op met de drie genomineerde kandidaten om te bevestigen dat zij genomineerd zijn. Ook wordt hen de vraag voorgelegd of zij wensen deel te nemen aan de Prijs en of zij een eerste reactie kunnen geven.

* De drie genomineerde kandidaten worden bekend gemaakt op de website http://www.patroonvanhetjaar.nl.

* De drie genomineerde kandidaten presenteren zichzelf aan een delegatie van de jury. Op basis van de nominatie en het gesprek met de genomineerde kandidaten, selecteert de jury drie finalisten voor de Patroon van het Jaar.

“Een patroon moet communicatief sterk zijn, en dat gaat verder dan praten over de day-to-day business.”

Annemieke Hazelhoff
Patroon van het Jaar 2019

De jury

De jury bestaat in 2020 uit:

Winnaars van eerdere edities

De Patroon van het Jaar-verkiezing wordt al sinds 2008 jaarlijks georganiseerd. Lees meer over de drie meest recente winnaars:

Annemieke Hazelhoff

“Je leert altijd van mensen met wie je nauw samenwerkt.”

Marjon Lok

“De rode draad – en tevens de grote uitdaging – is het nemen van genoeg tijd.”

Casper Schouten

De allereerste Patroon van het Jaar

Meer informatie over de Patroon van het Jaar-verkiezing?

Le Tableau, Quinten Groenendaal • 020 52 37 600 • groenendaal@letableau.nl
Dialogue, Carole Huntjens • 035-541 18 44 • chuntjens@dialoguebv.nl